dai san juk ka

Thirtieth Lesson. 夏休み natsu yasumi. Summer Holidays. お久しぶりですね。きれいに小麦色に焼けましたね。 o hisa shiburi desu ne. kirei ni komugi iro ni yakemashita ne. It’s been a moment that we met last time! You are so nicely tanned now! 夏休みはどこへ行ったのですか。 natsu yasumi wa doko e itta no desuka. Where did you go for the holidays? 大島へ行ってきました。 ôshima e itte… Continue reading dai san juk ka

Advertisements

dai ni jû kyû ka

Twenty-Ninth Lesson. 誕生日 tanjôbi. Birthday. 今度の火曜日は、あなたの誕生日だから、どこかでお食事しましょう。 kondo no kayôbi wa, anata no tanjôbi da kara, doko kade o shoku ji shimashô. Next Tuesday is your birthday, let's go to eat out. それからお芝居か音楽会に行かない? sorekara o shibai ka ongakkai ni ikanai? And what about going to the theater or to a concert afterwards? てんぷらが食べたいな。 tenpura ga tabetai… Continue reading dai ni jû kyû ka

dai ni jû nana ka

Twenty-Seventh Lesson. 飛行場に着く hikôjô ni tsuku. Arrival at the Airport. もしもし。正子です。 moshi moshi. masako desu. Hello, here is Masako. 飛行機は決まりましたか。いつ着きますか。 hikôki wa kimarimashita ka. itsu tsukimasu ka. Have you decided which plane you take? When do you arrive? 日航の四百五十三便で、しあさっての午前七時十五分に成田空港に着きます。 nikkô no yon hyaku go jû san bin de, shiasatte no gozen shichi ji jû go… Continue reading dai ni jû nana ka

dai ni jû rokka

Twenty-Sixth Lesson. 中国へ行く chûgoku e iku. Travel to China. 来年の春に中国へ行くつもりでした。 rainen no haru ni chûgoku e iku tsumori deshita. I wanted to travel to China next Spring. 中国語はできますか。 chûgoku go wa dekimasuka. Do you speak Chinese? 私はできません。 watakushi wa dekimasen. No, I don't. けれども息子はよくできますから、つれて行くつもりでした。 keredomo musuko wa yoku dekimasu kara, tsurete iku tsumori deshita. But… Continue reading dai ni jû rokka

dai ni jû gokka

Twenty-Fifth Lesson. 小説 shô setsu. The Novel. 今小説を書いています。 ima shôsetsu o kaite imasu. I am writing a novel right now. へえ、どんな小説ですか。 hee, donna shôsetsu desuka. Ah! What kind of novel? 推理小説です。 suiri shôsetsu desu. A crime story. 出版するつもりですか。 shuppan suru tsumori desuka. Is it for publishing? まだわかりません。 mada wakarimasen. I don't know yet. どんな話ですか。 donna… Continue reading dai ni jû gokka

dai ni jû yonka

Twenty-Fourth Lesson. アパート apâto. The Apartment. やっといいアパートがみつかりました。 yatto ii apâto ga mitsukarimashita. Finally I found a good apartment. とても狭いです。 totemo semai desu. It's very small. けれども駅から歩いて五分です。 keredomo eki kara aruite go fun desu. However, it's just five minutes away from the station. それは便利ですね。 sorewa benri desu ne. That's convenient. でもうるさくありませんか。 demo urusaku arimasen ka. But… Continue reading dai ni jû yonka

dai ni jû sanka

Twenty-Third Lesson. 仕事 shigoto. The Work. 上の息子さんはお元気ですか。 ue no musuko san wa o genki desu ka. How is your older son? 今年大学を卒業しました。 kotoshi daigaku o sotsugyô shimashita. He graduated this year. 東大でしたね。 tôdai deshita ne. It was well the University of Tokyo? はい、そうです。 hai, sô desu. Yes, that's correct. それはおめでとうございます。 sore wa omedetô gozaimasu. Congratulations!… Continue reading dai ni jû sanka